JOB: Advertising Specialist

Advertising Specialist// PPC Specialist// Ads Specialist//

Are you a Junior or an experienced PPC Specialist who knows the ins and outs of Adwords, Facebook Ads and Google Analytics?

If you’re very passionate about both digital platforms and the ways of promoting women-related businesses, are driven by results and willing to constantly keep up with the fast-changing online marketing landscape, then we want you on our team!

You will be managing our brand’s advertising campaigns and will be responsible for driving highly targeted visitors to our websites.

Please submit your Resume at cariere@karla.ro

Desired Skills and Experience

 • Minimum 1 - 2 years proven experience in Google AdWords;
 • Experience in managing Facebook Ads accounts;
 • Excellent time management skills;
 • Very good command of the English language;
 • Strong analytical skills;

Job Description

 • Recurrent use of ad platforms, reporting, analytics and trend tools;
 • Create, implement and manage email and online marketing campaigns;
 • Manage our brand’s paid advertising accounts (PPC);
 • Monitor PPC trends, best practices and techniques to ensure correct account spend/ growth;
 • Identify new growth opportunities;
 • Create and constantly test ads efficiency for different targets or markets, run A/B tests;
 • Monitor and enhance the website and campaign performance by using Google Analytics and other analytics tools;
 • Executing daily campaign optimization and following results according to company’s goals;
 • Create retargeting & remarketing campaigns;
 • Report campaign efficiency and results on a daily, weekly and monthly basis;
 • Conduct regular competitive research on other companies in the industry;
 • Translate data from web analytics into actionable plans and advertising campaigns;

Benefits

This is the perfect position for a person who is passionate about paid advertising and wants to work in the Fashion Industry, a highly competitive market.

The Advertising Specialist will be offered both a competitive salary and constant guidance from the Manager and all the material support needed from the Creative and Editorial Teams.

Please submit your Resume at cariere@karla.ro

Company Description

Karla.Club is one of the leading Romanian online fashion brands, delivering some of the most beautiful dresses to our 100,000 happy customers.

Working at Karla.Club you will experience first hand the 360 degrees process, that takes place right at the heart of our business, at our Headquarters: Concept, Creation, Manufacturing, Editorial, Social Media and Advertising.

***

Advertising Specialist// PPC Specialist// Ads Specialist//

Ești un specialist PPC junior sau experimentat care știe totul despre Adwords, Facebook Ads și Google Analytics?

Dacă ești pasionat atât de platformele digitale și de felurile în care se pot promova afacerile pentru femei, ești condus de rezultate și capabil sa ții pasul cu mediul constant schimbător al marketing-ului online, te vrem în echipa noastră.

Vei administra campaniile de publicitate ale brand-ului și vei fi responsabil pentru a atrage vizitatori țintă pentru website-urile noastre. 

Depunde CV-ul la cariere@karla.ro

Aptitudini si Experienta Necesara

 • Minim 1-2 ani experiență în Google AdWords;
 • Experiență în administrarea conturilor de Facebook Ads;
 • Excelente capacități de organizare a timpului;
 • Limba engleză la nivel avansat;
 • Abilități analitice puternice;

Descrierea job-ului

 • Folosirea recurentă a platformelor de publicitate și a instrumentelor de raportare, analytics și trend;
 • Crearea, implementarea si administrarea campaniilor de marketing prin email și online;
 • Administrarea conturilor de publicitate ale brand-ului (PPC);
 • Monitorizarea trend-urilor PPC, a celor mai bune practici și tehnici pentru a asigura costul și creșterea corecta a contului;
 • Identificarea oportunităților de creștere;
 • Crearea și testarea constantă a eficientei campaniilor de publicitate pentru diferite piețe și public țintă; crearea de teste A/B;
 • Monitorizarea si dezvoltarea website-ului și a performantelor campaniilor prin utilizarea instrumentelor specifice și prin Google Analytics;
 • Executarea optimizării zilnice a campaniilor și urmărirea rezultatelor, în concordanță cu scopurile companiei; 
 • Creare de campanii de retargeting si remarketing;
 • Raportarea eficienței și rezultatelor campaniilor, cu o frecvență zilnică, săptămânală și lunară
 • Efectuarea de research competitiv referitor la alte companii din industrie;
 • Implementarea datelor din web analytics în planuri acționabile și campanii de publicitate

Beneficii

Este poziția perfectă pentru o persoană pasionată de campaniile de publicitate plătite, care dorește să lucreze în industria de Fashion, foarte competitivă.

Specialistul de Advertising va avea ca beneficii atât un salariu atractiv cât și îndrumarea constantă a Manager-ului. Mai mult decât atât, va avea la îndemână toate materialele de conținut de care va avea nevoie de la Echipele Creative și Editorial. 

Depunde CV-ul la cariere@karla.ro

Karla.Club este unul dintre cele mai apreciate brand-uri din Romania de fashion feminin, livrând cele mai frumoase rochii pentru cele peste 100,000 de cliente fericite. 

Lucrând la Karla.Club vei avea ocazia sa experimentezi procedeul complex de creație care se întâmplă chiar la sediul nostru și care se desfășoară pe următoarele nivele: Concept, Creație, Producție, Editorial, Social Media și Publicitate.